IP Koruma Sınıfı Nedir? Seviyeleri Nelerdir ?


IP Code (IP Kodu)’un açılımı ‘international protection code (uluslararası koruma kodu)’ ya da ‘ingress protection code (giriş koruma kodu)’ olarak geçer. Açılımlarından da anlaşılacağı üzere IP koruma sınıfı elektrikle çalışan aletlerin dış etkenlere karşı dayanıklılığını belirlemek için Avrupa Komisyonu (CENELEC – Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) tarafından geliştirilmiş uluslararası bir standarttır. Güvenli çalışma şartlarını belirtmek için elektrikli ürünlere IP kodu verilmelidir.

IP derecesi 2 veya 3 basamaklı bir sayıdır; 3. basamak IEC 60529 da yer almadığı için çoğunlukla kullanılmaz. Farklı etkilere karşı dayanıklılığı kolay ifade edebilmek için; IP derecelendirmesinde herbir basamak ayrı bir etkiye karşı korumayı ve basamaklardaki sayılar korumanın derecesini belirtir.

IP Sınıflandırmasında kullanılan basamakların anlamları:
1. Katı cisimlere karşı koruma
2. Sıvılardan koruma
3. Mekanik etkilerden koruma (IEC 60529’da yer almadığı için çok sık kullanılmaz)

Elektrik Panolarında Formlama Nedir ?


Canlı parçalara direk ya da endirek temas engellenir. Kısa devre akımlarının yarattığı hasarlar bölmelenen parçalar arasında kısıtlanır.

Bakım için gerekli minimum korunma :
Önerilen korumalar aşağıdakileri içerir.
• Yatay ve dikey transfer baralarının kaza ile dokunmalara karşı bariyerlerle donatılması
• Giriş devre kesicisinin şebeke tarafının bölmelenmesi ile giriş kesicisi açık pozisyondayken rahatlıkla bakım yapılabilir.

Form 1 Uygulaması


Şalt cihazlar ve baralar koruyucu panonun içine yerleştirilir.

Form 2 Uygulaması


FORM 2a : Fonksiyonel üniteler baradan ayrılmış fakat çıkış iletkenlerinin klemensleri baradan ayrılmamıştır.

FORM 2b : Fonksiyonel ünitelerin ve çıkış iletkenlerinin klemenslerinin baralardan ayrılmasıdır.

Form 3 Uygulaması


FORM 3a : Fonksiyonel ünitelerin birbirinden ve baralardan ayrılması fakat çıkış iletkenlerinin baralardan ayrılmamasıdır.

FORM 3b : Çıkış iletkenlerinin baralardan ayrılmadır.Fonksiyonel ünitelerin birbirinden ve baralardan ayrılması.Çıkış iletkenlerinin klemensleri fonksiyonel üniteden ayrılması fakat birbirinden ayrılmamasıdır.

Form 4 Uygulaması


FORM 4a : Baraların fonksiyonel ünitelerden ve tüm fonksiyonel ünitelerin çıkış iletkenlerinin klemensleri dahil birbirinden ayrılmasıdır.Çıkış iletkenlerinin klemensleri fonksiyonel ünite ile aynı bölmededir.

FORM 4b : Baraların fonksiyonel ünitelerden ve tüm fonksiyonel ünitelerin çıkış iletkenlerinin klemensleri dahil birbirinden ayrılmasıdır.Çıkış iletkenlerinin klemensleri fonksiyonel ünite ile aynı bölmende değil korunmalı bir alanda veya ayrı kapalı bir bölmededir.

TS EN 61439 - 1 & 2 STANDARTLARINDA YAPILAN TESTLER


1. Kısa Devre Dayanım Dayanıklığı
2. Sıcaklık Artışının Doğrulanması
3. Di Elektrik Özellikler
4. Yalıtım Aralıkları, Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları
5. İşaretleme
6. Mekanik Çalışma
7. Korozyona Karşı Dayanıklılık (8 gün)
8. Donanımların Koruma Derecesi (IP 4X)
9. Anahtarlama Cihazlarının ve Bileşenlerinin Birleştirilmesi
10. Harici İletkenler için Bağlantı Uçları
11. Dahili Elektirksel Devreler ve Bağlantıar
12. Anormal Isıya ve Dahili Elektrik Etkilerinden Kaynaklanan
Yangına Dayanıklılığın Doğrulanması
13. Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma ve Koruma Devrelerinin Bütünlüğü
14. Kaldırma Düzeni
15. Mekanik Darbe
16. Donanımların Koruma Derecesi (4B65)