Neler yapıyoruz ?


Pano pano malzeme dökümü çıkarılmış projemizin üretime yönelik iç dış görünüşleri kumandası ve tekhatları çizilir. Müşteri onayı alındıktan sonra elektromontaj aşamasına geçilir.

Tüm şalt komponentlerinin montajı tamamlandıktan sonra projesine ve şartnamesine uygun olarak kablajlama ve %99,9 saflıkta elektrolitik bakır ile akım yolları  oluşturulur.

Yine proje ve şartnamesine uygun olarak varsa formlama parçaları, aydınlatma ve havalandırma tertibatı, kablo kanalları ve makaronlar montajlanır.

Montajın en son aşamasında tüm cihaz ve kabloların uygun adresleme ve yönlendirmeler ile etiketlemesi tamamlanır.

Montajı tamamlanan panolar IEC standartlarına uygun olarak rutin test ve deneyleri yapılmak üzere test alanına sevk edilir.

Rutin testler kalite kontrol departmanımız tarafından malzeme ve işçilikten kaynaklanan hataları tespit etmek amacıyla yapılır. Tüm panolar için yapılması zorunludur.

Yapılan rutin testler şu şekildedir:

1-Yapısal kablolama ve fonksiyon deneyleri

2-Dielektrik deneyleri

3-Koruyucu devrenin devamlılığı deneyleri

Test-kabul aşamasından bir kaç gün önce müşterimize kabul-davet yazısı e-mail yolu ile bildirilir ve kendilerinin de testlere iştiraki istenir. Katılmaları durumunda testler beraber yapılır aksi durumda testler ekibimiz tarafından tamamlanıp dokümantasyon olarak müşterimize iletilir.

Panolarımız ve içinde kullanılan tüm ekipmanlar için onay dokümanları firmamızca hazırlanıp müşterilerimize sunulur.

Herhangi bir yapıya gelen elektrik enerjisinin, yapının tamamına dağıtılması için kullanılan dikili tip olarak tabir ettiğimiz panolardır.

Tüm tesisin enerjisi bu şekilde tek bir noktadan kontrol edilebilir. Üzerlerinde bulunan ölçü aletleriyle tesise gelen şebeke gerilimi, tesisin şebekeden çektiği güç ve akım gibi değerler de bu panolardan gözlenebilir.

Tesisin herhangi bir bölümünde elektrik kesintisi gerektiğinde ana dağıtım panolarının bu hattı besleyen şalteri kapatılarak bu işlem kısa sürede gerçekleştirilebilir. Acil durumlarda tüm enerjiyi bu panolardan kesmek mümkündür.

AG panolarımız, TÜRKAK tarafından akredite olan LVT tip test raporuna haizdir.

Teknik dokümanlar kısmında IEC 60439-1 & 2 ‘ye göre panolarımıza yapılmış olan testleri görebilirsiniz.

Aktif-reaktif güç dengesini ilgili sınırlar içinde tutmak ve cosφ değerinin enerji kalitesini artırıcı yönde uygun hale getirmek için ihtiyaca yönelik kompanzasyon panolarının tasarlanmasını ve imalatını gerçekleştiriyoruz.

Standart kompanzasyonun yanı sıra şebekede harmonik üreten yüklerin bulunduğu tesislerde, elektriksel cihaz ve makinaların olumsuz etkilenmesini önlemek için aktif ve pasif harmonik reaktörlerin kullanıldığı filtre panolarının imalatını da yapıyoruz.

Harmonik kirlilik oranının, sınırların üstünde ve yük değişiminin hızlı olduğu yerlerde kontaktörlükompanzasyon yerine tristörlükompanzasyon da kullanmaktayız.

 • Direk yol verme (DOL) çıkışlı MCC panoları
 • Y/Ü tipi motor çıkışlı MCC panoları
 • Sabit ve kompartmanlı motor çıkış MCC panoları
 • Soketli ve çekmeceli şalterler ile MCC panoları
 • Softstarter çıkışlı MCC panoları
 • Sürücü panoları (Fon ve pompa, kompresör, maden tesisleri, kırıcı sürücü panoları, demir çelik tesisleri, toz tutma sistemleri, kağıt makinesi, vinç sistemleri uygulamaları ve standart uygulamalar için (Bant, pompa, karıştırıcı, konveyör) pano yapmaktayız.

Tesisin yapısına ve işlevine uygun çözümler sunan her türlü otomasyon ve sistemin proses akış şeması ve makine parkuru ihtiyaçlarına uygun olarak insan müdahalesini minimum seviyede tutmayı amaçlayan her türlü otomatik kontrol panosunu tasarlayıp, projelendirip imalatını yapmaktayız.

Can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıylaenerjili parçalara direkt ya da endirekt temas engellenebilmekte ve kısa devre akımlarının yarattığı hasarların bölmelenen parçalar arasında kısıtlanması sağlanabilmektedir. Bu amaca yönelik olarak IEC 61439-1&2 uluslararası standartlarında tanımlanan Form1, Form 2a/b, Form 3a/b, Form 4a/b bölümlendirmelerini yapmak mümkün olmaktadır.

Formlama ile ilgili ayrıntılı bilgi “teknik bilgiler” kısmında yer almaktadır. Şartnamesine uygun olarak EAE Panelmaster veya tip testli panomuzla formlu pano uygulamaları yapıyoruz.

EAE Elektroteknik firmasına ait panolar, müşterilerimize sunduğumuz panolar arasında oldukça önemli bir yere sahiptir.

EAE’nin uygulamasını yaptığımız panolarından bazıları şu şekildedir:

 • EAE D Serisi Dikili Tip Modüler Kabinler:

E-kabin D serisi elektrik kabinleri genel amaçlı olarak, dahili uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sade tasarımları farklı uygulamalar için işlevsellik ile beraber ekonomik çözümler sunmaktadır.

 • EAE E Serisi İç Tesisat Kabinleri:

E-kabin E serisi iç tesisat kabinleri özellikle alış-veriş merkezleri, oteller, hastaneler gibi binaların dahili elektrik tesisatına yönelik olarak tasarlanmıştır. Tasarım, Din-ray tipi cihazların kullanımına müsaade etmektedir.

 • EAE H Serisi Harici Tip Kabinler:

Harici ortamlarda kullanım gerektiren, paslanmaya karşı uzun ömürlü ve ekonomik bir çözüm sağlayan harici tip kabinlerdir.

 • EAE M Serisi Monoblok Kutular:

E-kabin M serisi monoblok tip kabinler,  endüstriyel uygulamalara yönelik yüksek dayanıklı çözüm sunmak amacıyla geliştirilmiştir.

 • EAE O Serisi Kutular:

E-kabin O serisi tesisat kabinleri, genel kullanıma yönelik elektrik ekipmanları muhafazası olarak tasarlanmıştır. Tasarım ,dahili uygulamalara yönelik ekonomik çözüm sunmak amacıyla geliştirilmiştir.

 • EAE S Serisi Dikili Tip Modüler Kabinler:

E-kabin S serisi elektirik kabinleri, dahili uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Sade tasarımları farklı uygulamalar için işlevsellik ile beraber ekonomik çözümler sunmaktadır.

AC toplama panolarından alınan enerji, güç kabloları ile ana toplama panosuna aktarılarak güvenlik ve kontrol altına alınır. Solar toplama panosunda toplanan elektrik enerjisi, gerilim değerinin yükseltilmesi için yüksek akım limitlerinde çalışabilen AG şalter ile transformatöre yönlendirilir. Panolar TSE, CE ve ISO 9001 standartlarında üretilmektedir.

Talep üzerine proje ihtiyaçlarına uygun, kullanım yerine ve müşteri isteğine göre özel tip ve boyutlarda her çeşit pano üretilebilmektedir. Kurulacak sistemlerine uygun olan pano projelerinde de destek hizmeti verilmektedir.

Amacımız;
“İlk seferde hatasız kaliteli, güvenli ürünler ve hizmetler üretmek”

Müşterilerimizden gelen projeler dikkatle incelenmektedir. Şartname, proje ve BOQ’ lar arasındaki sapmalar belirlenir. Gördüğünü direk uygulama mantığının yanı sıra müşterimizle onaylaşarak doğru yol belirlenir ve doğru pano sistemi oluşturulur.

Gereken durumlarda yeni tekhat çizimi firmamızca yapılır, pano öngörüşleri çizilir. Binada panoların yerleşeceği yerin mimarisi alınarak pano odasının yerleşimi teknik ekibimiz tarafında yapılır.

Projelerde yaptığımız revizyonlar çoğu zaman müşterilerimize maddi kazanç ve işletmede kolaylık sağlamaktadır.

İşletmelerinizin mevcut sistemlerindeki ihtiyaç firmamızca belirlenir. Yeniden yapılandırma projelendirme ile başlar, sonrasında ihtiyaca uygun panoların imalatı bitirilip işletmenizin uygun olduğu zamanlarda enerji kesintisi ile mevcut sisteminize entegrasyon gerçekleştirilir.

Demontaj gereken durumlarda da destek vermekteyiz.

Panolarımız IEC Standartlarına uygun modüler yapıda olup revizyonlar için ergonomik bir yapıdadır.

Bazı durumlarda çalışır durumlarda gönderdiğimiz panoların uç bağlantılarını şantiyede yapan müşterimiz bizden geçici veya kesin kabul dönemlerinde destek rica etmektedir. Enerji verilme esnasında teknik ekibimiz de şantiyede olup süpervizörlük hizmeti verebilmektedir.

Panolarımız montajı bittikten sonra üretim tesisimizde rutin testleri yapılarak sevkiyatı gerçekleştirilir.

Firmamız montajlamasını kendisinin yapmış olduğu pano sistemleri için işletmelerle yıllık bakım anlaşması yapmaktadır. Böylelikle olması muhtemel sıkıntılar önlenerek işletme maliyetlerinin azalması sağlanmaktadır.

İşletmelerde iş güvenliği, iş sağlığı ve iş süreçlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi açısından periyodik bakım oldukça önemlidir.